Budżet Gminy Kaźmierz na rok 2016

czyli sprawy urzędowe
Urząd Gminy - Wójt Gminy - Rada Gminy Kaźmierz
Awatar użytkownika
mckornik
3000 - dziękujemy za udział na forum
Posty: 5344
Rejestracja: czw, 12 maja 2005, 16:38
Lokalizacja: Kaźmierz
Kontakt:

Budżet Gminy Kaźmierz na rok 2016

Post autor: mckornik » śr, 30 gru 2015, 13:38

Jak czytamy w niezatwierdzonym jeszcze przez Radę Gminy Kaźmierz
Protokole z XVII Sesji Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21.12.2015r.

Radni w wyniku głosowania 12(dwunastoma) głosami „za”, przy (trzech) głosach „wstrzymujących się”
podjęli: Uchwałę nr XVII/106/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2016 rok.

Budżet gminy Kaźmierz na 2016

Część dochodowa - 24 018 211 zł. Dochody te dzielą się na:
Dochody Bieżące w kwocie 23 702 461,00 zł, na które składają się:
o udziały w podatku dochodowym PIT w kwocie 5 951 189,00 zł
o udziały w podatku CIT w kwocie 384 420,00 zł
o wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 6 270 666,00 zł
o subwencje w kwocie 8 436 982,00 zł
o dotacje w kwocie 2 470 779,00 zł
o oraz inne nie ujęte w WPF w kwocie 188 425,00 zł.
o Ponadto w kwocie dochodów bieżących ujęte są:

- dotacje zlecone ustawami na kwotę 1 820 627,00 zł oraz
- środki z porozumień zawartych z innymi JST 100 000,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 315 750,00 zł.
Ujęto tu wyłącznie wpływy ze sprzedaży majątku na kwotę 315 750,00 zł.

Budżet po stronie wydatków - 26 454 897,00 zł
• Wydatki bieżące zamykają się w kwocie 23 301 278,00 w tym:
o oświata 13 119 000,00
o administracja 3 682 492,00
o pomoc społeczna 3 127 501,00
o gospodarka komunalna i drogi 1 141 964,00
o sport i kultura 1 038 669,00
o rolnictwo i leśnictwo 99 566,00
o planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami 396 486,00
o odsetki od kredytów i pożyczek 165 400,00
o bezpieczeństwo i ochrona ppoż 220 200,00
o ochrona zdrowia 110 000,00
o rezerwa ogólna 200 000,00

• Wydatki majątkowe obejmują 3 153 619,00 w zakresie:
o sieci wodne i kanalizacyjne 115 000,00
o drogi, chodniki i mosty, oświetlenie 1 460 600,00
o wykup gruntów i dróg 180 000,00
o komputeryzacja i wyposażenie j.o. 45 000,00
o świetlice, place zabaw, ogrodzenia 101 319,00
o bezpieczeństwo i ochrona ppoż 371 000,00
o rozbudowa budynków oświatowych 800 000,00
o infrastruktura sportowa 20 700,00
o rezerwy 60 000,00


Wydatki przewyższają dochody, jest to więc budżet z deficytem na kwotę 2 436 686, 00 zł.
Jako źródło finansowania deficytu podano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przewiduje się zaciągnięcie łącznie na kwotę 3 029 238,00 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 592 552,00 zł.

całość na http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private ... z/5007.pdfODPOWIEDZ

Wróć do „Urząd Gminy - Wójt Gminy - Rada Gminy Kaźmierz”